WIN­TER IS COMING

Plaza Kvinna - - Mode - Fo­to Vik­tor nils­son sty­list jennifer winston

Den an­nal­kan­de ky­lan krä­ver ett på­lit­ligt skydds­la­ger. Rus­ta för isan­de höst­vin­dar ge­nom att kaps­la in dig i vär­man­de dun­jac­kor, långa sve­pan­de kap­por el­ler ro­bust lä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.