5 fa­vo­ritvis­ning­ar

Plaza Kvinna - - Mode / Trend -

Mju­ka stic­ka­de fa­vo­ri­ter, vas­sa lä­der­plagg, kvinn­li­ga höst­blom­mor och skir spets – Pla­za Kvin­nas re­dak­tion har i van­lig ord­ning valt ut varsin fa­vo­rit­kol­lek­tion från hös­tens och vin­terns vis­ning­ar. Re­sul­ta­tet blev ett hop­kok av oli­ka sti­lar att in­spi­re­ras av i höst – oav­sett om du fö­re­drar klat­schi­ga ny­an­ser el­ler en sva­la­re färgska­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.