06. ME­TAL­LIS­KA LÄP­PAR

Plaza Kvinna - - Skönhet / Nyheter -

Om du pre­cis som vi in­te kan mot­stå hös­tens skim­ran­de ma­ke­uptrend kan vi tip­sa om IsaDo­ras me­tal­lis­ka läpp­glans som kom­mer i sex oli­ka ny­an­ser. Den fly­tan­de for­mu­lan ger nämligen all­de­les oe­mot­stånd­li­ga läp­par som är mat­ta men sam­ti­digt blän­dan­de me­tal­lis­ka. Matt Me­tal­lic Liquid Lip­stick, 129 kr, IsaDo­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.