La­tin

Plaza Kvinna - - KULTUR -

Nor­ra La­tin är en över­na­tur­lig spän­nings­be­rät­tel­se i nu­tid, en bå­de ma­gisk och re­a­lis­tisk fan­ta­si om en av Stock­holms mest an­ri­ka sko­lor – som i boken ald­rig stäng­de. Un­der 40-ta­let för­svann en poj­ke i sko­lan spår­löst un­der en te­a­terupp­sätt­ning, och nu bör­jar myste­ri­et att kal­la ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.