Skyt­ten

23 nov–22 dec

Plaza Kvinna - - ASTRO / NOVEMBER -

Du sät­ter ar­be­tet främst och vill gär­na klättra högt och snabbt på kar­riärste­gen. Sam­ti­digt kan du ta på dig för myc­ket an­svar och sät­ta press på häl­san. Gör en sak i ta­get, pri­o­ri­te­ra rätt och av­slu­ta di­na upp­gif­ter in­nan du på­bör­jar nya. Din topp: 14, 16. Ligg lågt: 12, 28. Må­na­dens råd: Tack­sam­het för det du har ska­par livs­gläd­je.

Skor­pi­o­nen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.