Vä­du­ren

21 mars–20 april

Plaza Kvinna - - ASTRO / NOVEMBER -

Di­na re­la­tio­ner står i cent­rum he­la må­na­den. Förs­ta vec­kan blir spe­ci­ellt bra för kär­lek och vän­skap. Ditt fri­hets­be­hov kan öka gans­ka ra­di­kalt. Sat­sa på gott sam­ar­be­te och gör ju­ste­ring­ar kring di­na per­son­li­ga be­hov och in­tres­sen. Din topp: 14, 25. Ligg lågt: 18, 30. Må­na­dens råd: För­nya och för­bätt­ra nå­got.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.