Fis­kar­na

19 feb–20 mars

Plaza Kvinna - - ASTRO / NOVEMBER -

Re­sor, stu­di­er och kun­skapsvid­gan­de in­tres­sen lig­ger helt rätt den här pe­ri­o­den. Star­ta nå­got du brin­ner för som du kan an­vän­da i kar­riä­ren läng­re fram. Und­vik im­pul­si­va be­slut som be­rör vän­skaps­re­la­tio­ner och grupp­ge­men­skap. Din topp: 16, 17. Ligg lågt: 5, 12. Må­na­dens råd: Vinn kär­lek ge­nom att vi­sa kär­lek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.