Sil­ver

Plaza Kvinna - - MO­DE -

Hös­tens tren­di­gas­te färg är sna­ra­re en me­tall. Sil­ver syn­tes näm­li­gen bå­de i ful­la looks och som ac­cent­färg på oräk­ne­li­ga vis­ning­ar. Oav­sett hur du väl­jer att anam­ma tren­den så bör du helt klart ha sik­te på sil­ver!

Väs­ka, 2 620 kr, Karl La­ger­f­eld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.