Bar ax­el

Plaza Kvinna - - MO­DE -

De­tal­jer be­hö­ver in­te nöd­vän­digt­vis be­ty­da ac­ces­so­a­rer ut­an kan lik­väl be­stå i sty­ling­en. Skjor­tor, jac­kor och al­la and­ra över­de­lar ska ha­sa ner över ax­eln och lå­ta nyc­kel­be­net stå i fo­kus. Ac­cen­tu­e­ra gär­na med en high­ligh­ter.

Sil­ve­rör­häng­en, 2 000 kr, M.Sahl­berg. Skjor­ta, 2 500 kr, Bi­te Stu­di­os.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.