5 SNAB­BA MED

Plaza Kvinna - - SKÖN­HET / NYHETER -

En av Sve­ri­ges mest in­tres­san­ta skå­de­spe­lers­kor Hed­da Sti­ernstedt syns just nu i en av hu­vud­rol­ler­na i den po­pu­lä­ra tv­se­ri­en Vår tid är nu. Pla­za Kvin­na har ställt skön­hets­frå­gor­na al­la vill ve­ta sva­ret på!

Ditt senaste skön­hets­in­köp?

– En an­sikts­mas­sage-rol­ler som lik­som su­ger tag i hu­den. Jag vet egent­li­gen in­te vad den ska va­ra bra för men per­son­li­gen an­vän­der jag den för av­slapp­ning.

Ditt bäs­ta beau­ty­tips?

– Att an­vän­da en sy­ra­pe­e­ling med jäm­na mel­lan­rum. Jag blir lätt yt­torr, fram­för allt när det är li­te kal­la­re ute, så he­la vin­tern är min sy­ra­mask från Exu­vi­an­ce min bäs­ta vän. Vil­ken är din sig­na­tur­doft?

– Jag har fak­tiskt gjort min egen! Jag döp­te den till ”eau de to­a­lett” för att jag tyck­te att jag var ro­ligt. Den in­ne­hål­ler allt från ci­gar­rök till apel­sin­blom­ma.

Vil­ket skön­hets­fo­kus har du just nu?

– Ing­et alls ty­värr. Jag har levt i en som­mar­bubb­la där jag en­bart an­vänt sol­skydds­fak­tor. Min plan är att jag ska börja ta hand om mig nu till hös­ten. ”Höst”, vå­gar knappt sä­ga or­det.

Din go-to beau­ty­pro­dukt?

– Det får nog blir en fukt­mask från mär­ket Glamglow.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.