hårACCESSOARER

Plaza Kvinna - - SKÖN­HET / TREND -

I höst har många av hå­rac­ces­so­a­rer­na häm­tat sin in­spi­ra­tion från 90-ta­let. På Pra­bal Gurungs vis­ning ser vi det prak­tis­ka sick-sack di­a­de­met och hos Alex­an­der Wang den sto­ra hårkläm­man. Även de mer tid­lö­sa ac­ces­so­a­rer­na gör si­na fram­trä­dan­den – så som det svar­ta hår­ban­det, oli­ka ty­per av di­a­dem och gnist­ran­de hårkro­nor. En ac­ces­so­ar som ver­kar ex­tra populär är oli­ka for­mer av spän­nen som vi kan hit­ta på Botte­ga Ve­ne­ta, Dol­ce & Gab­ba­na samt Za­dig & Vol­taires vis­ning­ar.

Hår­kam, 2 600 kr, Guc­ci.

Hårkläm­ma, 35 kr, Glit­ter.

Hår­band, 29 kr, Glit­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.