08

Plaza Kvinna - - INTERIOR -

Sof­fa, Ritzy, 75 000 kr, DU X. B rän­da To­ne r Nu vill vi ha det om­bo­nat, varmt och hem­trev­ligt och i höst blan­dar vi mju­ka tex­ti­ler med oli­ka struk­tu­rer och möns­ter. Sä­song­ens var­ma fär­ger mö­ter skön­het och de­sign i vå­ra mest tren­di­ga hem. Ock­ra­gult, varm­rött och se­nap är hös­tens he­tas­te färgska­la, där skinn­sof­fan in­tar en stark po­si­tion. Ar­ne Jacob­sen de­sig­na­de se­nast möns­ter för tex­tili­er och det nya gu­la tas­sel­mönst­ret är ett per­fekt ex­em­pel på hös­tens sto­ra trend.

P L AZA K VIN­NA

117

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.