09

Plaza Kvinna - - INTERIOR -

Sob r a fär­ge r fr ån na­tur en

Det finns få sa­ker som sät­ter ett rums käns­la som en ta­pet. Nu är det lug­net som gäl­ler och hös­tens ta­pe­ter går åt det fin­stäm­da med möns­ter­bil­der och färg­sätt­ning häm­ta­de från na­tu­ren. Sob­ra to­ner i bei­ge, grönt och vitt i kom­bi­na­tion med na­tur­ma­te­ri­al som trä, väx­ter och tor­ka­de gräs­strån ska­par en käns­la av na­tur i hem­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.