11

Plaza Kvinna - - INTERIOR -

Iko­ne r i ny tap pning Året var 1950 när de­sig­ne­li­ten Char­les & Ray Ea­mes pre­sen­te­ra­de den nu­me­ra iko­nis­ka kon­tors­sto­len Fi­berglass Chair. I höst lan­se­ras upp­föl­ja­ren Ea­mes Plastic Chair DSR från Vit­ra, en mo­dern tolk­ning av den hyl­la­de klas­si­kern. Och de är långt ifrån en­sam­ma – oräk­ne­li­ga de­sign­ra­ring­ar åter­tas i pro­duk­tion och får en upp­da­te­rad fi­nish. Från ta­pet­möns­ter och tex­tili­er till lam­por och pors­lin har hös­tens störs­ta trend svept över he­la vå­ra hem. Fåtölj, Äg­get, 120 110 kr, Län­na Möb­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.