Po­lon­naru­wa

Plaza Kvinna - - DALAWELLA BEACH -

Den an­ti­ka sta­den Po­lon­naru­wa är full av spän­nan­de histo­ria och väl­be­va­ra­de bygg­na­der och mo­nu­ment från 1000-ta­let. Hyr en cy­kel och upp­lev singa­le­sisk konst och kul­tur med allt­i­från tem­pel och grav­ru­i­ner till sta­ty­er och and­ra ar­ke­o­lo­gis­ka plat­ser. Mis­sa in­te de enor­ma budd­has­ta­ty­er­na vid Gal Vi­ha­ra, Shi­va Di­va­le No 2, den He­li­ga fyr­hör­ning­en, det gam­la Kung­li­ga slot­tet och den an­ti­ka Publik­hal­len, al­la in­om cy­kelav­stånd. För­vän­ta dig im­po­ne­ran­de ru­i­ner, tät skog och ny­fik­na apor som di­rekt för tan­kar­na till Djung­el­bo­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.