Si­gi­riya (Lion Rock)

Plaza Kvinna - - DALAWELLA BEACH -

Si­gi­riya, även kal­lat värl­dens åt­ton­de un­der­verk, är en fröjd för ögat. 450 år f. Kr bygg­de oäk­ting­en Kung Kashy­a­pa det här for­tet tilli­ka pa­lat­set på top­pen av Si­gi­riya av räds­la för att tro­nens rätt­mä­ti­ga ar­vinge Mog­gal­la­na skul­le åter­vän­da. Det 370 me­ter höga ber­get om­ges av fan­tas­tis­ka vat­ten­träd­går­dar och på top­pen finns res­ter­na av pa­lat­set med poo­ler, konst och gi­vet­vis en slå­en­de ut­sikt ut­ö­ver Sri Lan­kas na­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.