24 okt–22 nov

Skor­pi­o­nen

Plaza Kvinna - - ASTRO / NOVEMBER -

Det är tid för av­slut och nystart i om­rå­den som gyn­nar ditt väl­be­fin­nan­de. Nya in­komst­möj­lig­he­ter kan ge klirr i kas­san. Ska­pa stör­re ut­rym­me för per­son­lig fri­het på job­bet och sat­sa på nya ar­betsru­ti­ner. Din topp: 3, 17 Ligg lågt: 23, 26 Må­na­dens råd: For­ma ditt liv som du vill ha det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.