Vå­gen

24 sep–23 okt

Plaza Kvinna - - ASTRO / NOVEMBER -

Di­na re­la­tio­ner kan upp­le­vas som en berg- och dal­ba­na och du bör för­be­re­da dig på att va­ra flex­i­bel och hänga med i sväng­ar­na. För­sök ta till­fäl­let i akt att få helt nya per­spek­tiv och bli be­tyd­ligt fri­a­re. En stark at­trak­tion kan upp­stå. Din topp: 15, 24 Ligg lågt: 20, 26 Må­na­dens råd: Ta emot det nya med öpp­na ar­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.