I atel­jén

Plaza Magazine - - Innehall -

In­för Stock­holm Fur­ni­tu­re Fair bad vi vå­ra främs­ta form­gi­va­re att öpp­na skiss­bloc­ket och be­rät­ta om ska­pan­de­pro­ces­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.