SAN­TA BAR­BA­RA

Länge har San­ta Bar­ba­ra va­rit en plats för Hollywood A-lists. Film­stjär­nor som John Tra­vol­ta, Char­li­ze The­ron och Ke­vin Cost­ner bor här. Den ka­li­for­nis­ka kust­sta­den loc­kar in­te ba­ra till sig sur­fa­ren på jakt ef­ter de per­fek­ta vå­gor­na, ut­an ock­så al­la som

Plaza Magazine - - Innehåll - TEXT ANGE­LI­NA JOLIN

In­te ba­ra en plats för Hollywood A-lists ut­an för den som sö­ker en lyx­igt lugn se­mes­ter.

Ho­tel­let Bel­mond El En­can­tos ut­sikt över sta­den är oslag­bar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.