SO­FIE ZET­TER­GREN

SKRI­BENT

Plaza Magazine - - Med­ar­be­ta­re -

So­fie Zet­ter­gren har si­na röt­ter i Sand­vi­ken. Trots det gil­lar hon in­te ban­dy ut­an var ett pop­snö­re i ton­å­ren. I dag bor hon i Hornstull och skri­ver om kul­tur och mo­de för tid­ning­ar som DN, Da­mer­nas Värld och in­te minst Pla­za Ma­ga­zi­ne. Det bäs­ta med job­bet är mö­ten med spän­nan­de per­so­ner. I det­ta num­mer träf­far hon Bri­git­te-Reiss An­der­sen i New York, ma­ke upar­tist till de sto­ra stjär­nor­na.

– Det var så him­la kul att träf­fa en per­son som Bri­git­te, som job­bat med al­la från Hel­mut Newton och Guy Bour­din till Tay­lor Swift och Michel­le Pfeif­fer. Hon var väl­digt öp­pen och jag fick en lång in­ter­vju där hon be­rät­ta­de många histo­ri­er från sin långa kar­riär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.