DEN GRÖ­NA VÅ­GEN

Plaza Magazine - - Design -

När man tän­ker på fär­gen grön tän­ker man sna­ra­re på na­tur än mo­de. Men fär­gen är he­ta­re än nå­gon­sin på mo­de­mark­na­den, vil­ket även bör­jar fär­ga av sig på inredning. Det är främst mörk­grö­na ny­an­ser som do­mi­ne­rar den­na sä­song, som skogs­grön och mi­li­tärgrön med en hint av brunt. Blågrö­na ny­an­ser i kall ton till­hör in­red­nings­värl­den, me­dan stark sma­ragd­grön ton skym­tas bå­de i Pra­da och Mo­schi­nos höst­kol­lek­tio­ner.

Botte­ga Ve­ne­ta höst/vin­ter 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.