Mas­ter­works: Un­pac­king Fashion

Plaza Magazine - - Agenda -

THE MET, NEW YORK New York-mu­se­et The Met pre­sen­te­rar iko­nis­ka plagg av mo­deska­pa­re som ut­veck­lat mo­det som konst­form. Här finns cir­ka 60 mäs­ter­verk från 1700-tal till nu­tid. De ställs ut i kro­no­lo­gisk ord­ning och med djup­gå­en­de tex­ter om hur de på­ver­kat mo­de­histo­ri­en. På plats finns sil­hu­et­ter av John Gal­li­a­no, He­di Sli­ma­ne, Vi­kor & Rolf, Gi­an­ni Ver­sa­ce, Vi­vi­en­ne Westwood och El­sa Schi­a­pa­rel­li bland många, många and­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.