Cul­tu­re Cha­nel

Plaza Magazine - - Agenda -

CA` PESARO, IN­TER­NA­TIO­NAL GALLERY OF MO­DERN ART, VENEDIG Cha­nel är in­te ba­ra ett an­rikt mo­de­hus, ut­an nu­me­ra en kul­turinstu­tion. På det mo­der­na mu­se­et Ca`Pesaro i Venedig på­går just nu en ut­ställ­ning om ma­de­moi­selle Cha­nel och im­pe­ri­et hon ska­pa­de. Te­mat är lit­te­ra­tur och det om­fat­tan­de bib­li­o­tek som Coco Cha­nel ha­de i sin vå­ning på rue Cam­bon i Pa­ris. Här får vi mö­ta hen­nes lit­te­rä­ra in­spi­ra­tions­käl­lor som Dan­te, Mal­lar­mé och Coc­teau – böc­ker­na som ska­pa­de sil­hu­et­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.