René Magrit­te

Plaza Magazine - - Agenda -

CENTRE POMPIDOU, PA­RIS Den bel­gis­ke må­la­ren René Magrit­te hör till värl­dens mest be­ty­dan­de in­om sur­re­a­lis­men. Hans verk pend­lar mel­lan re­a­li­tet och il­lu­sion, och kän­ne­teck­nas of­ta av ko­stym­kläd­da her­rar i plom­monstop. Ut­ställ­ning­en på Pa­ris­mu­se­et Centre Pompidou vi­sar in­te ba­ra hur Magrit­tes konst­när­li­ga sö­kan­de tog kon­kret form, ut­an ut­ma­nar be­trak­ta­rens upp­fatt­ning om verk­lig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.