Be­acon’s Clo­set

Plaza Magazine - - Guide -

Jag äls­kar att shop­pa vin­tage och spe­ci­ellt i New York där ut­bu­det är så stort. Be­acon’s Clo­set är en vin­ta­ge­ked­ja som lig­ger mig varmt om hjär­tat. Ägar­na har gjort det enkla­re att shop­pa ge­nom att hänga i färgord­ning. Finns i Wil­li­ams­burg, Gre­en­point, Park Slo­pe och Uni­on Squa­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.