Te­ne­ment Mu­se­um

Plaza Magazine - - Guide -

Te­ne­ment Mu­se­um är en av mi­na fa­vo­ri­ter när det kom­mer till mu­se­um. Stäl­let ger dig en in­blick i hur det var att le­va som im­mi­gre­rad ar­be­tar­klass i New York un­der 1800-ta­let. Ob­ser­ve­ra att det finns en­dast gui­da­de tu­rer, så var ute i god tid!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.