Pol­lock Kras­ner House

Plaza Magazine - - Guide -

Bo­ka en vis­ning och bli där­med in­släppt i den ab­strak­ta ex­pres­sio­nis­mens he­li­ga gral. Gå in i la­dan där Pol­lock må­la­de si­na be­röm­da dropp­mål­ning­ar och se hans nak­na fot­spår på gol­vet. Pas­sa se­dan på att nju­ta av ha­vet och New York-bor­nas de­ka­den­ta se­mester­om­rå­de – The Hamp­tons. Här köp­te många av de sto­ra ame­ri­kans­ka må­lar­na tom­ter på fem­tio- och sex­tio­ta­let för att kun­na ha stör­re atel­jé­er och ett skö­na­re liv i na­tu­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.