Roxy Ho­tel Tri­beca

Plaza Magazine - - Guide -

Ett mer ”rik­tigt” brunch­stäl­le. Väl­digt fräscht och med det sym­pa­tis­ka er­bjud­na­det att dric­ka så många Mi­mo­sa-drin­kar man vill för en­dast 15 dol­lar! Så man är här­ligt mjuk i krop­pen när man läm­nar re­stau­rang­en vid 15-ti­den. Li­ve­mu­sik med in­slag av jazz bru­kar spe­las.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.