Dia:Be­acon

Plaza Magazine - - Guide -

Du hit­tar den­na fan­tas­tis­ka konst­sam­ling, av den stör­re ka­li­bern, nå­gon tim­ma norr om New York Ci­ty med tåg. Det är en myc­ket trev­lig re­sa som blir en fin dags­ut­flykt. Många av de sto­ra konst­nä­rer­na pre­sen­te­ras i full­for­mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.