Hau­ser and Wirth

Plaza Magazine - - Guide -

Det är lätt att mis­sa, men ab­so­lut ett av de bäs­ta gal­le­ri­er­na i värl­den. Det lik­nar mer en konst­hall i sin stor­lek och med si­na fan­tas­tis­ka ut­ställ­nings­sats­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.