Paul’s Ba­by Grand

Plaza Magazine - - Guide -

New Yorks bäs­ta natt­klubb. Paul Se­vig­ny ha­de den le­gen­da­ris­ka klub­ben Be­a­trice Inn och öpp­na­de för två år se­dan Paul’s Ba­by Grand in­u­ti Tri­beca Grand Ho­tel. Han har lyc­kats åter­ska­pa den le­gen­da­ris­ka NY-natt­klub­ben som in­te är be­ro­en­de av EDM, pro­mo­ters el­ler sto­ra drink­bord. Klub­ben har en grym ska­ra män­ni­skor som är där för att mö­tas, dan­sa och ha ro­ligt. Ku­ri­o­sa: Det finns en mi­ni­natt­klubb in­ne i klubb­lo­ka­len som en­dast rym­mer två per­so­ner. Det är för­mod­li­gen värl­dens mins­ta natt­klubb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.