MJ Trim­mings

Plaza Magazine - - Guide -

I Mid­town där New Yorks mo­de­di­strikt lig­ger är det egent­li­gen in­te så loc­kan­de, men trim­mings- bu­ti­ker­na är en guld­gru­va för in­spi­ra­tion! De har band, pal­jet­ter, spän­nen och knap­par i si­na gi­gan­tis­ka lo­ka­ler. MJ är en av de mest väl­sor­te­ra­de bu­ti­ker­na. Men det finns många and­ra lik­nan­de i sam­ma om­rå­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.