The High Li­ne

Plaza Magazine - - Guide -

Det är en su­per­trev­lig pro­me­nad­s­träc­ka där man går längs med de upp­höj­da gam­la tåg­spå­ren som nu gjorts om till en en­da lång park. Per­fekt dess­utom att gö­ra en li­ten av­stic­ka­re och be­sö­ka al­la gal­le­ri­er­na i Chel­sea som är i sam­ma om­rå­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.