Chazz Pal­min­te­ri

Plaza Magazine - - Guide -

Skå­de­spe­la­ren Chazz Pal­min­te­ris helt ny­öpp­na­de re­stau­rang på 2nd Ave 890. Re­stau­rang­en an­das ”old ti­me rat­pack”käns­la och är full­satt var­je kväll. Här kan man nju­ta av rik­tig ita­li­ensk hem­la­gad mat. Det är in­te bil­ligt men det ser­ve­ras sto­ra por­tio­ner med un­der­ba­ra sma­ker. Chazz är där näs­tan var­je kväll och får säll­skap av många and­ra kän­da skå­de­spe­la­re. Det är som att gå in i ett av­snitt av Sopra­nos med mas­sor av spän­nan­de män­ni­skor att tit­ta på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.