The Sky­lark

Plaza Magazine - - Guide -

En un­dan­gömd cock­tail­lounge som de fles­ta in­te kän­ner till. Väl­digt bra stäl­le om man vill ha grym­ma New York-vy­er, pre­cis ne­dan­för Ti­mes Squa­re, men till­räck­ligt långt bor­ta för att kom­ma bort från myll­ret. Ut­sikt åt al­la håll då det lig­ger på 30:e vå­ning­en, samt myc­ket go­da drin­kar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.