CHAR­LOT­TE IH­RE

Plaza Magazine - - Krog -

YR­KE: Smyc­ke­de­sig­ner. GÖR: Upp­märk­sam­mad form­gi­va­re med det eg­na va­ru­mär­ket Char­lot­te Bon­de Design, star­tat år 2010 un­der hen­nes fa­mil­je­namn Bon­de. BOR: I en klas­sisk Ös­ter­malmsvå­ning till­sam­mans med ma­ken Carl Gustaf som ar­be­tar på in­vest­ment­bo­la­get Ares och tre gla­da barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.