Hair by Sam McK­night

Plaza Magazine - - Agenda -

SO­MER­SET HOUSE, LON­DON Sax­en bakom prin­ses­san Di­a­nas iko­nis­ka kor­ta fri­syr i bör­jan av 1990-ta­let till­hör­de den le­gen­da­ris­ke hår­sty­lis­ten Sam McK­night. Han är en av mo­de­in­du­strins mest ton­gi­van­de dol­di­sar och har fun­nits bakom sce­nen i fyr­tio år och fix­at hå­ret på iko­ner som Til­da Swin­ton, Ca­te Blan­chett, La­dy Ga­ga och Ka­te Moss. Nu hyl­las han med en jät­te­ret­ro­spek­tiv på Lon­don­mu­se­et So­mer­set House.

Skan­dalsce­ner. Choc­ke­ran­de plagg på mo­de­mu­se­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.