Pop­konst­vil­lan

Plaza Magazine - - Krog -

Ett yt­terst mo­dernt hus på cir­ka 1 300 kvadrat­me­ter strax ut­an­för Mi­a­mi har bli­vit ett ut­rym­me för den mo­der­na konst­sam­ling Tom­my och hans fru Dee har. Allt som är för eki­vokt och färg­starkt för hu­set på Musti­que och lä­gen­he­ten i New York ham­nar här. In­red­nings­de­sig­nern Mar­tyn Law­rence Bul­lard står för in­red­ning­en. Han har hjälpt pa­ret Hilfiger att ge var­je rum sin per­son­li­ga touch. Ex­em­pel­vis är väg­gar­na i ett av hu­sets sov­rum täck­ta med sto­ra gu­la pric­kar. I ett an­nat sov­rum sträc­ker sig pol­ka­gris-rö­da och- vi­ta rän­der över väg­gar, tak och golv.

Tom­mys hus i Mi­a­mi är li­ka färgspra­kan­de som sta­den själv, och som eg­na va­ru­mär­ket kan va­ra stund­tals.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.