Crazy Hor­se

Plaza Magazine - - Saota Låter Sig Mentalt Omfamna Naturens Krafter -

Pa­ris är verk­li­gen ing­en stad att gå på klubb i. I stäl­let re­kom­men­de­rar jag Crazy Hor­se, en ca­ba­ret med hög mo­de­grad och fan­tas­tis­ka lju­sef­fek­ter samt, för­stås, idel nak­na kvin­no­krop­par som ut­för avan­ce­ra­de dans­num­mer. avenue Ge­or­ge V 12 www.lecrazy­hor­se­pa­ris.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.