Jar­din du Lux­em­bourg

Plaza Magazine - - Saota Låter Sig Mentalt Omfamna Naturens Krafter -

I Pa­ris fun­ge­rar man i de oli­ka ar­ron­dis­se­mang­en. Al­la har si­na ka­rak­tä­rer. Jag kän­ner mig mest hem­ma i 6:ème el­ler Saint Ger­main som det ock­så he­ter. Här lig­ger en un­der­bar park man gär­na vis­tas i, Lux­em­bourg­träd­går­den. Här i när­he­ten, på rue Ma­da­me har Char­lot­te Bi­a­las öpp­nat en ny bu­tik värd att be­sö­ka. Rue de Mé­di­cis - Rue de Vau­gi­rard

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.