Ham Yard

HAM YARD 1, LON­DON

Plaza Magazine - - Saota Låter Sig Mentalt Omfamna Naturens Krafter -

Mel­lan So­ho och May­fair göm­mer sig Firm­da­le Ho­tels se­nas­te till­skott, Ham Yard. 2014 öpp­na­des dör­rar­na till än­nu en färg- och möns­ter­bomb à la Kit Kemp, Firm­da­le Ho­tels de­sign­chef, som pris­be­lö­nats för sin mo­der­na brit­tis­ka stil. I dag äger ho­tell­kon­cer­nen åt­ta ho­tell i Lon­don och ett i New York, det ena mer färgspra­kan­de än det and­ra. På Ham Yard ryms 91 rum och svi­ter, al­la in­di­vi­du­ellt de­sig­na­de i en sa­lig bland­ning av färg och möns­ter. Ho­tel­let bju­der på konst från he­la värl­den och fram­för entrén hit­tar du Ham Yards mest om­ta­la­de verk: skulp­tu­ren av den brit­tis­ke konst­nä­ren To­ny Cregg. Den tycks al­la ha en åsikt kring. Utö­ver al­la des­sa vi­su­el­la upp­le­vel­ser hit­tas på fram­si­dan en in­tim in­ner­gård, med am­bi­tio­nen att ef­ter­lik­na en mind­re stad av små kläd­bu­ti­ker, ba­rer, kafé­er, bloms­ter­hand­la­re, op­ti­ker och jui­ce­ba­rer. Ho­tel­let har även en till­hö­ran­de bow­ling­hall och kom­bi­ne­rad te­a­ter och bi­o­sa­long. Här lär du med and­ra ord in­te bli syss­lo­lös. Pris från cir­ka 3 500 kr för en natt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.