LUNCHEON MA­GA­ZI­NE

Plaza Magazine - - News -

1.

Re­dak­tö­ren Thomas Pers­son låg bakom den ban­bry­tan­de men ned­lag­da tid­ning­en Ac­ne Pa­per. Nu är han till­ba­ka med stor­for­mats­ma­ga­si­net Luncheon Ma­ga­zi­ne. Konst- och mo­de­in­spi­ra­tion!

2. CDLP X JO­NAS ÅKERLUND

Det spän­nan­de svens­ka kal­song­mär­ket CDLP lan­se­rar en kol­lek­tion med Jo­nas Åkerlund. Allt – ALLT! – på pro­duk­ten är helt svart.

3. DI­OR BY MATS GUSTAFSON

Ing­en må­lar mo­de som svens­ke il­lust­ra­tö­ren Mats Gustafson, ak­tiv hos så­väl Vo­gue som Har­per’s Ba­zaar. Nya boken med Di­or är ögongo­dis för mo­denör­dar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.