BÄS­TA GAL­LE­RI

Plaza Magazine - - Q & A Scarlett Johansson -

6. S:ta Anna ”Konst­hal­len S:ta Anna är en fan­tas­tisk ut­ställ­nings­lo­kal som lig­ger i ett li­tet 1400-talska­pell i an­slut­ning till Tro­sa lands­kyr­ka. De bru­kar ha två ut­ställ­ning­ar per som­mar. ” tro­sa.se/var-kom­mun/kul­tur/konst­hal­len-sta-anna

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.