JESPER TILLBERG

Plaza Magazine - - Medarbetare -

Jesper är en född sto­ry­tel­ler. På Instagram he­ter han @till­bergsto­ry­tel­ler, och be­rät­tar sto­ri­es i så­väl Sve­ri­ges Ra­dio som i bok­form. Han ut­kom ny­li­gen med sin nit­ton­de (!) ung­doms­bok, Al­la på

bol­len. På tal om det, i hel­gen åk­te han till Rom med Sve­ri­ges of­fi­ci­el­la för­fat­tar­lands­lag – och gjor­de mål. Jesper är mitt­fäl­ta­re, även på me­di­e­a­re­nan. – Som re­dak­tör är jag en spel­mo­tor. Jag gil­lar att bol­la idéer, tex­ter och att gö­ra and­ra om­kring mig bätt­re.

Jesper är även re­dak­tör för SvD Ma­ga­si­net samt chefre­dak­tör för svens­ka Pla­za Watch. I må­na­dens Pla­za har han skri­vit om ett hus i To­re­kov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.