FÄRG­STARK SOM­MAR

Plaza Magazine - - Nu Modekoll -

Med vår­so­len kom­mer läng­tan ef­ter färg. På sam­ma sätt som in­red­nings­värl­den har bör­jat läm­na det strikt vit­må­la­de har mo­debran­schen för­sik­tigt bör­jat läm­na det svar­ta, till för­mån för mer va­ri­e­ra­de ut­tryck. Istäl­let tar nu star­ka fär­ger plats, som här hos Ba­len­ci­a­ga och Max Ma­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.