Lennart, le­o­par­den

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Fo­to­gra­fi­et som just nu finns att se på Na­tio­nal­mu­se­um är fan­tas­tiskt. Året är 2004 och Ir­ving Penn, mo­de­fo­to­gi­gan­ten, ska plå­ta Sve­ri­ges kanske mest in­ter­na­tio­nellt upp­märk­sam­ma­de fo­to­graf. Det vill sä­ga the grand old gent­le­man Lennart Nils­son, känd för si­na världs­rymds­ak­ti­ga ”upp­koms­ten av li­vet”-bil­der. Nils­son har vis­ser­li­gen all­tid fram­stått som snit­sigt klädd; lammulls­slipov­rar, vi­ta skjort­kra­gar. Men Penn ploc­kar fram mo­de­le­jo­net, el­ler kanske sna­ra­re mo­de­le­o­par­den i ­ho­nom på all­var. Idén att klä ho­nom för var­ga­vin­ter i päls­mös­sa och ruff över­rock kom från Penn själv, in­for­me­rar mu­se­et. Plöts­ligt ser den mil­de nord­bon ­sten­hårt livs­er­fa­ren ut, be­redd att ge sig ut på en myc­ket kall ­ex­pe­di­tion. I au­gusti fyll­de han för­res­ten 90.

Bil­den är ett av de un­ge­fär 70 konst­verk som vi­sas i ut­ställ­ning­en Ljus och mör­ker. På­går till 13 feb­ru­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.