John Lobb x Paul Smith

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Paul Smith sät­ter färg på an­ri­ka sko­ma­ka­ren John Lobb. I en spe­ci­al­kol­lek­tion som vi­sa­des för förs­ta gång­en un­der ­Pa­ris ­mo­de­vec­kor i som­ras har den brit­tis­ka möns­ter­kung­en fritt fått tol­ka tre mo­del­ler ur John Lobbs kol­lek­tion. Re­sul­ta­tet är en smak­full kom­bi­na­tion av brit­tiskt sko­hant­verk och Sir Paul Smit­hs lek­ful­la de­signi­de­al. Clas­sic with a twist, in­deed!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.