Hel­ge­dom

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Ita­li­ens­ka La Ci­vi­di­na sä­ger att form­gi­va­ren An­to­nio Rod­ri­gu­ez in­spi­re­rats av fem­ti­o­ta­lets form. Men det som gör att den här få­töl­jen och de and­ra möb­ler­na i Se­rie 50 drar ögo­nen åt sig är sna­rast den ohäm­mat an­ti­no­stal­gis­ka och or­ga­nis­ka mi­ni­ma­lis­men, som gjor­de sex­tio­ta­let så vac­kert. Åt­minsto­ne på film.

Det här är allt­så en mö­bel som är ri­tad i dag, men tycks sprung­en ur en tid när skräck­sti­lar som shab­bychic och ne­o­all­mo­ge än­nu in­te var upp­fun­na. Snyg­gast i vin­keln där fo­to­gra­fen tycks ha fal­lit på knä in­för den. Som in­för en hel­ge­dom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.