ZYKELN

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Den su­sa­de fram re­dan 1998, och fick pri­set Ut­märkt svensk form sam­ma år. Nu har små­länds­ka Skepps­hult rul­lat ut en upp­da­te­rad version av Björn Dahl­ströms cy­kel, blyg­sam­ma fast sam­ti­digt ac­tionlad­da­de nam­net Z. Lac­ken är ”sam­mets­svart”, väx­lar­na är el­va till an­ta­let, sa­deln och hand­ta­gen kal­lar till­ver­ka­ren för ”ho­nungs­fär­ga­de”. Far­tre­du­ce­ring­en sker med hjälp av skiv­brom­sar.

Dahl­ströms Z Ge­ne­ra­tion 2 har bå­de den där klas­sis­ka ba­sic­cy­kel­käns­lan, som man kan se på gam­la svart­vi­ta fo­to­gra­fi­er, där män i kubb och slok­mu­sta­scher tram­par fram. Och den där näs­tan kus­li­ga form­full­änd­ning­en, som kan dy­ka upp in­om den svens­ka hög­tek­no­lo­gis­ka in­du­stri­de­sig­nen. Man tän­ker på Saabs stingroc­ke­lik­nan­de aero­mo­del­ler. El­ler det ljud­valls­spräng­an­de Dra­ken-flyg­pla­net.

Sam­mets­svart lack. El­va väx­lar. Ut­märkt svensk form i fin re­pris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.